Văn phòng - Nơi làm việc

Bạn có thể tìm thấy đồ nội thất văn phòng bổ sung cho các yếu tố cấu trúc và trang trí trong phòng của bạn, đồng thời cho phép sử dụng lâu dài và góp phần tạo ra và xác định bản sắc công ty của bạn.
 
 
 
 Ngoài các tùy chọn giá đỡ, tủ hồ sơ di động của chúng tôi, chúng tôi cũng cung cấp một số giải pháp, chẳng hạn như tủ hồ sơ, kho lưu trữ, bàn ghế... và nguồn cung cấp hồ sơ, để phù hợp với nhu cầu của bạn
 

MÔ HÌNH LÀM VIỆC KẾT HỢP

Để làm việc nhanh chóng, thúc đẩy sự thay đổi và thu hút nhân tài, nhiều không gian văn phòng đang chuyển sang không gian làm việc mở.

 

LƯU TRỮ DOANH NGHIỆP & VĂN PHÒNG

Khi môi trường văn phòng trở nên nên mở và liên kết hơn, các công ty đang giải phóng không gian bằng cách dọn dẹp đống lộn xộn và hợp nhất kho lưu trữ.  

 
Giải Pháp Bảo mật , an toàn Cho Mọi Ngành

Chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghệ và lưu trữ bảo mật tùy chỉnh cho nhiều ngành và thị trường bao gồm các cơ quan, tổ chức giáo dục, y tế, an toàn công cộng, bảo tàng, thư viện, sản xuất, ô tô và kho công nghiệp.